252224-976613.jpg

نمايندگان مردم و فعالان و مسئولان بانكي با نظر اكثريت مردم موافقند و بر اين نظر اتفاق راي دارند كه طرح تغيير ساعت كاري بانكها يك طرح شكست خورده است و بايد اين ساعات به روال گذشته بازگردد.

به گزارش فارس، هنوز دولت نظر قطعي و نهايي خود را براي تمديد يا عدم تمديد دوره آزمايشي ساعت كاري بانكها اعلام نكرده است ولي از زمزمه ها و شايعات چنين برمي آيد كه دولت بر نظر خود براي ادامه فعاليت بانكها با روال فعلي اصرار دارد.

مردم هنوز با ساعات كار فعلي خود را وفق نداده و هنوز ناراضي اند و از سويي نمايندگان مجلس نيز در حمايت از مردم، قصد دارند چنانچه دولت تا پايان آذر نظرش را اعلام نكند، يك طرح فوريتي در اين خصوص به تصويب برسانند.

در اين گير و دار كه هنوز تكليف دولت و مجلس با موضوع تغيير ساعت كاري بانكها مشخص نشده، داود زارع اسكندري رئيس شوراي هماهنگي مديران عامل بانكها مي گويد: احتمال مي دهم اگر هيات دولت به جمع بندي مشخصي نرسد اين دوره آزمايشي به مدت سه ماه ديگر تمديد شود.

خبرگزاري فارس در روزهاي پاياني دوره آزمايشي نظر برخي از نمايندگان و فعالان حوزه بانكي را جويا شده كه هر يك از زاويه اي طرح دولت را مورد نقد قرار داده اند.

مجلسي ها اينگونه مي گويند:
يك طرح شكست خورده


ايرج نديمي عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي درگفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس گفت: با آغاز دوره آزمايشي و برخاستن داد اعتراضات مردم، مجلس براي بازگرداندن اين ساعات به روال گذشته ، به آماده كردن طرحي اقدام كرد كه براساس درخواست مذاكره و فرصتي كه از مقامات اجرايي در اين مطرح شد، اين طرح مسكوت ماند.

وي افزود: البته اين بدين معنا نيست كه طرح مذكور مجددا قابليت طرح را ندارد، بلكه برعكس ما منتظر هستيم چنانچه دولت نظري موافق نظر عمومي ارائه ندهد ، يك طرح فوريتي براي جلوگيري از آن به تصويب خواهد رساند.

نماينده مجلس لاهيجان طرح آزمايشي مذكور را يك طرح شكست خورده دانست و افزود: اين يك طرح شكسته خورده است و بايد در آن تجديد نظر شود.

وي گفت: اگر قوه مجريه بر تصميم خود اصرار داشته باشد، مجلس مجبور خواهد شد براي رفاه حال مردم در ارتباط با ساعت كاري بانكها، طرح فوريتي ارائه نمايد.

نديمي يادآور شد: با توجه به اينكه خود مجموعه مرتبط به اوضاع ترافيكي نيز طرح زوج و فرد را براي كاهش بار ترافيكي تهران موفق ندانسته و از سويي نيز هنوز براي تغيير ساعت كاري بانكها نيز بين آنها توافق نظر وجود ندارد، بايد يك تجديد نظر اساسي در اين خصوص صورت گيرد.

عدم تمديد دوره آزمايشي

سيد كاظم دلخوش اباتري با تاييد نظر نديمي، گفت: مجلس خواستار بازگشت ساعت كار بانكها به روال قبل است.

وي افزود: عدم تمديد دوره آزمايشي خواست مردم و مجلس است.

عضو كميسيون اقتصادي ناهماهنگيهاي به وجود آمده ناشي از ناهمزماني ساعت كار بانكها، ادارات ، موسسات اجرايي و آموزشي را مسبب مشكلات و اعتراضات فعلي دانست و افزود: مجلس طرحي را در پاسخ به اعتراضات مردم در خصوص تغيير ساعات كاري بانكها آماده كرده بود كه چنانچه دولت تا پايان آذر تكليف خود را در خصوص تغيير ساعت كاري بانكها معلوم نكند، به ارائه اين طرح اقدام كند.

طرح جامع تلفيقي دولت

اصغر گرانمايه پور عضو كميسيون برنامه و بودجه نظر خوشبينانه تري به طرح دولت درخصوص احتمال تمديد دوره آزمايشي ارائه مي كند و مي گويد: نه دولت و نه مجلس طرحي را كه موجب زحمت براي مردم باشد را تصويب نخواهند كرد، لذا بايد در انتظار نتايج بررسيهاي دولت در خصوص اين طرح در دوره آزمايشي بود كه اين داده ها قطعا در قالب يك طرح جامع تلفيقي ارائه خواهد شد.

وي با اشاره به اينكه داشتن زمانبندي متفاوت براي شروع كار بانكها اولين تجربه جمهوري اسلامي گفت: اصل اين انديشه خوب است و قطعا با اعمال اصلاحاتي به ياري مجلس، اين طرح به نتايج مناسبتري دست خواهد يافت.

عضو كميسيون برنامه و بودجه خاطر نشان كرد: طرحهايي جلو و عقب بردن ساعت هر 6 ماه يكبار (براي بهره بيشتر از روشنايي خورشيد) و همچنين تفاوت ساعت آغاز به كار در واحدهاي آموزشي، صنفي ، اداري و اجتماعي في نفسه مفيد است .

وي افزود: اجراي اين گونه طرحها در كشورهاي پيشرفته نيز به نتايج قابل قبولي دست يافته است، منتها نكته اي كه بايد به آن توجه داشت اينكه ، يك نسخه كشوري براي آنها نمي توان پيچيد.

گرانمايه پور يادآور شد: تصميمي كه براي تهران و مبتني بر وضعيت حمل و نقل و ترافيك آن، نا مناسب بودن وضعيت معابر و ... گرفته مي شود را نمي توان به كل كشور تعميم داد.

وي افزود: پشتوانه اينگونه تصميمات، مطالعات منطقه اي و همچنين برنامه ريزي منطقه اي است كه در نهايت نيز با رعايت كليه جوانب، به سهولت بيشتر در جريان امور زندگي مردم منجر مي شود.

اين عضو كميسيون برنامه و بودجه نيز هرگونه تصميم و واكنشي را از سوي مجلس در خصوص تغيير ساعت كاري بانكها منوط به نظر قطعي و نهايي دولت دانست.

بانكي ها اينگونه مي گويند:
بي اثر در كاهش ترافيك


فريد ضياالملكي معاون بانك سامان مي گويد: گرچه بايد مجري نظريات دولت باشند ولي واقعيت اين است كه مردم، مجلس و كارشناسان به اين طرح معترضند.

وي افزود: با وجود اين اعتراضات، طرح مذكور تاثيري نيز بر ميزان ترافيك كلانشهرها به خصوص تهران نداشته است.

اين مدير بانكي خاطر نشان كرد: هنوز هم در ساعات اوليه شروع كار بانكها ، كارمندان و همكاران شعبه اي با همجوم مشتريان مواجه هستند.

وي افزود: اميدواريم با نظر موافق دولت ، ساعت كار بانكها به همان ساعت 7 و سي دقيقه صبح بازگردد.

همه ناراضي؛ وزارت كشور راضي؟

احمد حاتمي يزد، مديرعامل اسبق بانك صادرات تنها موافقان طرح آزمايش دولت در خصوص ساعت كاري بانكها را مسئولان و برخي كاركنان وزارت كشور دانست و افزود: به جز اين ساير سازمانها، مجلسي ها، بانكي ها و عموم مردم مخالف اين طرح هستند ؛ چراكه طرح مذكور عملا به اهداف خود كه كاهش بار ترافيك تهران بوده منجر نشده است.

وي افزود: اصرار بر يك اشتباه و كش دادن به طوري كه به مجلس يافته ، چندان جالب نيست چراكه شان مجلس بسيار بالاتر از اين حرفها است كه مركز مهم قانونگذاري كشور، خود را درگير رد يا تصويب يك آيين نامه راهنمايي و رانندگي نمايد.

اين كارشناس حوزه بانكي اضافه كرد: با تمام اين احوال اميدوارم مجلس نظر مردم را تاييد كند .
وي گفت: طرفداران طرح تغيير ساعت كاري بانكها نيز از ابتداي كار تاكيد بر اين نكته داشتند كه اين يك طرح مطالعه شده است و اكنون كه موعد دفاع از اين طرح است بايدديد كه آيا اين مستندات مي تواند قانع كننده باشد يا خير؟

حاتمي يزد خاطرنشان كرد: تصميم گيري درخصوص تغيير ساعت كار بانكها بيش از آنچه كه نيازمند مطالعات علمي و آماري باشد، نيازمند نظر سنجي از همين مردمي است كه ساعتها عمر عزيز خود را پشت گيشه هاي بانكها به سرمي كنند.

وي با يادآوري اينكه ساعت كاري بانكها تغيير كرده ولي برنامه زندگي آنها نمي تواند تغيير كند گفت: در گذشته افراد بچه هاي خود را به مدرسه مي رسانند و سپس به انجام امور بانكي اشان مي پرداختند و بعد با خيال راحت به محل كار خود مي رفتند ولي الان ، آنها مجبورند در محل كارشان حاضر شوند و در اواسط كار براي انجام كار بانكي ، به بانك مراجعه كنند.

مديرعامل اسبق بانك صادرات گفت: با يك حساب سرانگشتي مي بينيم كه افراد با توجه به برنامه فرزندان محصل و دانش آموز خود عملا از ساعت 7 صبح در خيابان هستند چه افراد بانكي و چه غيربانكي ، پس اين طرح تاثيري در كاهش بار ترافيك نخواهد داشت.

وي به نظر گرانمايه پور در خصوص اينكه در ساير كشورهاي جهان نيز بانكها از ساعت 9 آغاز به كار مي كنند گفت: شايد آنها چنين كنند ولي قطعا هيچ يك نا هماهنگي در بحث ناهمزماني در خصوص آغاز ساعت كار ادارات ، شركتها و بانكها مواجه نيستند.

حاتمي يزد تاكيد كرد: ناهمزماني در تغيير ساعت كار بانكها نه تنها به كاهش ترافيك كمك نكرده بلكه بهره وري بانكها و شركتها و سازمانها را نيز با كاهش بهره وري مواجه كرده است.

وي افزود: هدر دادن وقت مردم كار صحيحي نيست و قطعا نيز ادامه اينگونه طرحها، نتيجه اي جز صرف وقت بيشتر و حجم كار كمتر نخواهد داشت.

كارشناسان بانكي چنين مي گويند:
ساعت كار قبلي قابل ترجيح تر


سيد عباس موسويان عضو كارگروه بانكداري بدون ربا مي گويد: آنچه از نظرات عمومي برمي آيد ساعت كار قبلي بانكها قابل ترجيح تر است.

وي رسانه ها و دولت را به انجام نظر سنجي هاي جامع و علمي رهنمون شد و گفت: بيش از هرچيز يك آمارگيري ميداني و نظرسنجي از مردم مي تواند نشان دهد كه واقعا مردم تا چه حد موافق ساعات كار فعلي بانكها هستند.

اين كارشناس بانكي گفت: براي دست يابي به يك نظرسنجي جامع و علمي بايد به انتخاب نمونه از اقشار مختلف جامعه از توليد كنندگان، بازاريان، مصرف كننده ها، مشتريان و ... پرداخت.

وي افزود: به نظر من دولت نمي تواند به جز صلاح مردم را بخواهد و قطعا بايد به روشهاي علمي و به طور مستند در خصوص بازگشت يا عدم بازگشت به ساعات كار قبلي تصميم بگيرد.

اينكه بالاخره قصه طولاني و سه ماهه تغيير ساعت كاري بانكها به كجا خواهد رسيد ؛ بحثي است كه تكليف آن تا يكي دو روز ديگر معلوم خواهد شد، فقط اي كاش در اين ميان بيش از تلاش براي به كرسي نشاندن يك راي ونظر، به مردم ، خواستها و وقت عزيز آنها كه در صفهاي طولاني و مختلفي چون صف بانكها، ترافيك و اتوبوس و تاكسي و... صرف مي شود، بيش از پيش احترام گذاشته شود.

كاش تمام اين تصميمات و راي و نظرها به راهي ختم شود كه نتيجه اي جز كاهش انواع معطلهاي درون شهري در پي نداشته باشد.

چنانچه اين آرزو تحقق يابد قطعا بيش از بار اجتماعي اين كار ما شاهد مزاياي اقتصادي اين مهم به خصوص در كلانشهرها خواهيم بود.

 تاريخ : | | نویسنده : glassesnightvision |
رپورتاژ
شناخت کلی از محصولات فلزی و انواع آن
همه چیز درباره جراحی زیبایی بینی
جشن عروسی
جراحی زیبایی سینه و پروتز
دوربین مداربسته دیجی همکار
آیا گنج یاب ها شبیه فلزیاب و طلایاب هستند؟ - شرکت فلزیاب تیوا
خدمات برش لیز
میز و صندلی تالاری
لیپوماتیک
تجهیزات تالار پارس
پذیرش مقاله در مجلات معتبر ISI و اسکوپوس
پاسخ به 7 سوال رایج در مورد عصب کشی دندان
چاپ کتاب در یک ماه با هزینه زیر یک میلیون تومان
تفاوت دینگ با اپلیکیشن‌های تاکسی‌یاب آنلاین
خواص روغن خراطین
مدیریت پروژه و کنترل پروژه و اهمیت آن
تومور اربیت ، علائم ، درمان و جراحی آن ها
زمان دقیق شرف الشمس در سال ۹۷ چه زمانی است؟
تاریخچه تغییر سرمربی در تیم استقلال تهران
انجام پایان نامه مدیریت

لینک های مفید
تور مسافرتی | خودرو | تور استانبول |

قدرت گرفته از : پانا بلاگ


.: :.